Photo-1

Pressje OPOLE: Pietrzak, Sokołowski

Kim ma być polski sędzia? Na to fundamentalne pytanie nie udzieliliśmy odpowiedzi od początku III RP. My stawiamy tezę, że problemem nie jest zbyt duża władza sędziów. Ci w rzeczywistości wcale nie mają jej wiele!

Zasygnalizowana teza była punktem wyjścia do niezwykle ciekawej, połączonej z promocją teki 44., debaty, w której udział wzięli:

- dr Jacek Sokołowski, autor przewodniego tekstu "Polski przesądzonej" zatytułowanego "Rewolucja musi zacząć się w głowach"
- dr Marcin Pietrzak z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego

Wszystkim obecnym, w szczególności zaś załodze KJ-Opole, której staraniem spotkanie zostało zorganizowane, bardzo dziękujemy!