Photo-1

Pressje partnerem projektu Nic o Nas bez Nas!

Mamy przyjemność poinformować, że zostaliśmy partnerem ogólnopolskiego projektu „Nic o nas bez Nas", będącego inicjatywą NZS. Po serii ciekawych paneli dyskusyjnych w różnych miastach Polski, nadchodzi konferencja finałowa, w którym udział wszystkim Czytelnikom oraz Sympatykom naszego pisma gorąco polecamy! Na uczestników, będą czekać także pressyjne niespodzianki ;) 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje od organizatorów:

„W dniach 23-25 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. „Nic o Nas bez Nas”.

Projekt pracuje nad budową studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy dążą do współtworzenia procesu, w którym za cel obierają zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dialogu obywatelskim, walkę z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty oraz konfrontacje przekonań studentów z osobami kształtującymi ich otoczenie. Poprzez organizowane wydarzenie zachęcają studentów do zainteresowania się sprawami społecznymi, własnymi prawami i obowiązkami oraz ogólną sytuacją Polski.


Konferencja The Youth Voice stanowi finał i podsumowanie całorocznych rozważań. Jej motywem przewodnim jest „Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”. Podczas trzydniowej konferencji zostanie poruszone szereg problemów w panelach dyskusyjnych, takich jak:

  • Charakterystyka rynku pracy w Polsce,

  • Gospodarka, rynek – oczekiwania i zapotrzebowana na…?

  • Warunki rozwoju – wzorowy model państwa,

  • Poziom szkolnictwa wyższego na tle Europy,

  • Działalność studencka jako szansa na sukces zawodowy?

  • Wpływ polityki międzynarodowej na szanse młodych Polaków,

  • Kultura polityczna i obywatelska w Polsce - świadomość społeczna, obywatelska i narodowa,

  • Wpływ organizacji na podejmowanie decyzji: siła ruchów obywatelskich i społecznych.

Wśród prelegentów konferencji znajdują się przedstawiciele Ministerstw Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, związków zawodowych, szeregu polskich think thanków i organizacji oraz reprezentanci władzy ustawodawczej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, a także został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Dialogu Społecznego, Business Centre Club oraz Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce".

Więcej informacji można znaleźć na stronie Facebook projektu, pod linkiem:

https://www.facebook.com/niconasbeznas/?ref=aymt_homepage_pane