Adam Kirpsza


KRYZYS UNII, UNIA W KRYZYSIE (Suma wszystkich strachów)