Adam Ryś

(1981): student prawa oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z pogranicza filozofii prawa, teorii i historii literatury oraz filozofii politycznej. Członek Koła Naukowego Studentów MISH UJ, stale współpracuje z Sekcją Filozofii Prawa TBSP. Przewodniczący Samorządu Studentów MISH UJ. [2007]


Pomiędzy literaturą a polityką – przestrogi kasztelana lwowskiego (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita) Pobierz plik