Adam Szczupak

1989; historyk, doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Zajmuje się dziejami Kościoła greckokatolickiego w dawnej Galicji. Współpracownik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.
Stefan Wyszynśkyj. Wschodnie oblicze Prymasa Tysiąclecia (Projekt Polska)