Adrian J. Reimers

(1945): absolwent matematyki na Uniwersytecie Notre Dame (USA), tytuł doktora filozofii uzyskał w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Księstwie Lichtenstein. Jest autorem licznych artykułów naukowych, głównie poświęconych myśli Jana Pawła II oraz książek: An analysis of the Concepts of Self-Fulfillment and Self-Realization in the Thought of Karol Wojtyła-Pope John Paul II (2001); The Soul of the Person: A Contemporary Philosophical Psychology (2006); Truth about the Good: Moral Norms according to John Paul II (ukaże się w 2009). Wykłada filozofię i teologię na Uniwersytecie Notre Dame. [2009]


Obcy własnym ciałom – obcy sobie samym. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik