Adrian Nikiel

(1973): założyciel i prezes Organizacji Monarchistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu, redaktor pisma narodowo-konserwatywnego „Rojalista – Pro Patria”, politolog, autor książek Narodowy konserwatyzm i Głos skrajny, miłośnik Paryża, Wiednia i Skandynawii. [2009]