Alicja Maciejowska

(1977): doktorantka w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ. Przygotowuje pracę „Poczucie historii w czasach ponowoczesnych. Kondycja człowieka współczesnego”. Jest na drugim roku aplikacji sądowej, etat aplikanta w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej. [2006]


Postmodernistyczny Manifest Komunistyczny (Polskie eurowizje) Pobierz plik
Ceremoniał nieprzyjemności (Estetyka polska)