Andrzej Elżanowski

(1950): profesor, zoolog i paleontolog kręgowców, zajmujący się także teorią ewolucji i bioetyką. Autor ponad stu publikacji, znany badacz morfologii i ewolucji ptaków, wybrany do zarządów międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, a także Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i kilku rad naukowych i redakcyjnych. Od lat działa na polu humanitarnej ochrony zwierząt, najpierw w USA a od 1999 r. w Polsce, m.in. jako członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w jej pierwszej kadencji przyczynił się do ulepszeń w ustawach chroniących zwierzęta. [2010]


Polskie problemy ochrony zwierząt (Contra naturam?) Pobierz plik