Andrzej Leder


Rozpoznać się w jestestwie swoim (Przekleństwo uległości)
Prześniony nacjonalizm, utracona podmiotowość (Chcemy więcej!)