Andrzej Waśko

(1961): historyk literatury, kulturoznawca, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i WSFP „Ignatianum” w Krakowie, Publicysta związany z dwumiesięcznikiem „Arcana” i „Gazetą Polską”. Kierując pracami stowarzyszenia Inicjatywa Małopolska, prowadził od 2004 r. kampanię przeciwko handlowi pracami magisterskimi w Internecie. W 2007 r., krótko pełnił funkcję wiceministra oświaty. Obecnie jest wiceprezesem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Ostatnio opublikował książkę Demokracja bez korzeni (2009). [2009]


Romantyzm jest naszym programem cywilizacyjnym. Rozmowa z profesorem Andrzejem Waśką (Boże Ciało) Pobierz plik