Aneta Gawkowska

(1972): adiunkt w Katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Collegium Civitas, na Podyplomowych Studiach nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci „Gender Studies” ISNS UW, na studiach podyplomowych „Dziedzictwo myśli Jana Pawła II” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Notre Dame University (USA). Ostatnio wydane książki: Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004 oraz (we współredakcji z P. Glińskim i A. Kościańskim) Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: Obywatelskość, polityka, lokalność, Warszawa 2005. [2009]


Czasy się zmieniają? Refleksji kilka o teologii ciała, ewolucji kulturowej i nowym feminizmie (Nowa rewolucja seksualna) Pobierz plik
Czy to jest prawość, czy to jest kochanie? O sprawiedliwości według nowego feminizmu (sPRAWIEdliwość) Pobierz plik