Anna Citkowska-Kimla

(1973): doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk o polityce (2003); adiunkt w Katedrze Współczesnych Doktryn Politycznych INPiSM UJ; gościnny wykładowca na Uniwersytecie Wiedeńskim (2001), stypendysta Turyngii w Jenie (2001). Zajmuje się myślą polityczną, zwłaszcza niemiecką XVIII i XIX wieku oraz współczesnymi doktrynami i ruchami politycznymi. Autorka artykułów naukowych drukowanych w licznych pracach zbiorowych, czasopismach krajowych i zagranicznych. [2007]


Gorycz i nieśmiertelność. Refleksje wokół idei Andrzeja Frycza-Modrzewskiego (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita) Pobierz plik
C. K. wyższa szkoła biurokracji. Korespondencja z Wiednia (Dlaczego w Polsce nie ma Uniwersytetu?) Pobierz plik
Historia seksualności Michaela Foucaulta (Nowa rewolucja seksualna) Pobierz plik