Anna Grinberger

(1982): absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. Studentka stosunków międzynarodowych na WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. [2006]


Rola Polski w Unii Europejskiej (Polskie eurowizje) Pobierz plik