Anna Piechota

(1985): studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Odbył staż w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. [2007]


Chantal Millon-Delsol, Zasada pomocniczości, przeł. Cz. Porębski, Znak, Kraków 1995 (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita) Pobierz plik