Anna Zięba

(1985): absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu jagiellońskiego, kierunku prawo. Autorka pracy magisterskiej dotyczącej koncepcji prawa do prywatności w świetle Konstytucji Stanów Zjednoczonych przygotowywanej pod kierunkiem pana dr hab. Andrzeja Bryka. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studentka LL.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. [2009]


Ustawowe spory o aborcję w USA. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik