Barbara Bielec

(1943): architekt, fotograf. Autorka zdjęcia do 20 teki Pressji. [2010]