Bartłomiej Baryła

student socjologii i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendium na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz w Antioch College w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Członek Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, przewodniczący Stowarzyszenia Adeptów Nauk Humanistycznych i Społecznych. [2006]


Wymiary władzy w Unii Europejskiej (Polskie eurowizje) Pobierz plik