Bartłomiej Czajka

(1989): student filozofii i filologii klasycznej w ramach MISH UJ. Zajmuje się logiką, metafizyką i semiotyką, a

także językoznawstwem, historią oraz kulturą antyku i średniowiecza. Członek Collegium Invisibile. Stały współpracownik magazynu Histmag.org. [2011]


Papa locutus, causa finita. Dwa oblicza autorytetu Jana Pawła II (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik
Papieskie kremówki (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik
M. Karas (red.), Homo viator (Ekonomia trynitarna) Pobierz plik