Benedykt Olszewski

(1986): absolwent filologii angielskiej z językiem niemieckim, student lingwistyki i filozofii na UJ. Publikował prozę i poezję w pismach literackich i w radiu. Członek AEGEE Kraków, bractwa rycerskiego Krakowskiej Chorągwi Nadwornej oraz SCI. [2010] Tłumacz tekstu w 20 tece Pressji.