Bogusław Sonik

(1953): polityk i dziennikarz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, żonaty, ojciec dwojga dzieci. Jako student, w latach 70. XX wieku, rozpoczął działalność w opozycji antykomunistycznej. Był związany z prowadzonym przez oo. dominikanów duszpasterstwem akademickim Beczka. Współpracował również z Komitetem Obrony Robotników. Po śmierci swojego kolegi Stanisława Pyjasa założył wraz z przyjaciółmi z opozycji Studencki Komitet Solidarności. Do 1982 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”. Od 1983 do 1996 roku przebywał we Francji, gdzie pracował dla BBC, Radio France i Radia Wolna Europa. W latach 1990 do 1996 był dyrektorem Instytutu Polskiego we Francji, a w latach 1996-2000 był dyrektorem Festiwalu Kraków 2000. Od 2004 roku jest posłem do parlamentu Europejskiego.


Rozmowa z Bogusławem Sonikiem, posłem do Parlamentu Europejskiego (Tępy język. Polskie przeciąganie sznura) Pobierz plik