Charles Maurras

(1868-1952): francuski pisarz, dziennikarz i myśliciel polityczny. Członek Akademii Francuskiej. Urodził się w 1868 roku w Martigues k. Marsylii, zmarł w 1952 w Tours. Przez ponad pięćdziesiąt lat wywierał znaczący wpływ na europejską myśl polityczną. Twórca doktryny nacjonalizmu integralnego. Intelektualny przywódca ruchu Action Française oraz założyciel dziennika – organu ugrupowania, wychodzącego w latach 1908-44 pod tym samym tytułem. Myśl Maurrasa wyrasta z marzeń o silnej, zdecentralizowanej monarchii francuskiej. Z czasem jego poglądy stają się skrajnie antydemokratyczne, antyliberalne i antysemickie. Podczas drugiej wojny światowej należy do myślicieli kolaborujących z nazistami. Z powodu instrumentalnego traktowania religii popada w konflikt z kościołem katolickim, 1926 roku zostaje ekskomunikowany, a pięć jego dzieł wpisano na indeks ksiąg zakazanych. Po zakończeniu wojny Maurrasa pozbawiono praw publicznych, a społeczeństwo francuskie zepchnęło go na margines życia politycznego. [2006]