Craig Paterson

(1965): współczesny filozof specjalizujący się w bioetyce, zajmuje się etyką medyczną z perspektywy tradycji prawa naturalnego, obecnie pracuje jako niezależny naukowiec; wcześniej prowadził badania z nauki informacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w USA, dyrektor BioEthicWorld. [2009]


Eutanazja i samobójstwo wspomagane w ujęciu etyki prawa naturalnego. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik