Czesław Porębski

(1945): profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Ukończył prawo (1969) i filozofię (1973) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim (1975), habilitację na UJ (1987). Był wykładowcą (visiting professor) m.in. w Grazu, Trento, Fryburgu Szwajcarskim i Santiago de Chile. Zajmuje się filozofią społeczną, teorią wartości i etyką. Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej oraz rad redakcyjnych „Civitas” (Warszawa) i „Ethical Perspectives” (Leuven). Członek honorowy Klubu Jagiellońskiego. [2009]


I Rzeczpospolita dzisiaj. (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita)
Sprawiedliwy porządek międzynarodowy (sPRAWIEdliwość) Pobierz plik