Elżbieta Rybicka

(1971): pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Instytutu Polonistyki UJ. Autorka książek Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku (2002) oraz Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej polskiej (2003). Ostatnio zajmuje się związkami między literaturą a socjologią. [2005]


Co przydarzyło się kulturze polskiej po komunizmie? (Wokół książki Teresy Walas „Zrozumieć swój czas”) (Pokolenie Jana Pawła II o III Rzeczypospolitej) Pobierz plik