Jan Tokarski

(1981): absolwent stosunków międzynarodowych i dyplomacji w WSB-NLU w Nowym Sączu. Doktorant w Instytucie Historii PAN. Opublikował: „Neokonserwatyści a polityka USA w nowym wieku”, Kraków 2006; współpracuje z „Przeglądem Politycznym”, „Pressjami” oraz „Arcanami”. [2007]


Berlin i Strauss: dwa spojrzenia na człowieka i politykę (Polskie eurowizje) Pobierz plik