Janusz Ekes

urodzony we Lwowie, studia historyczne odbył na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie doktoryzował się w 1974 r.; habilitowany na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2002). Obecnie jest profesorem na Wydziale Nauk Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Do swych ważniejszych prac zalicza książki: Złota demokracja (1987), Trójpodział władzy i Zgoda Wszystkich. Naczelne zasady ‘ustroju mieszanego’ w staropolskiej refeksji politycznej (2001), Natura-Wolność-Władza. Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu (2001), oraz organizację Konferencji w Nowym Sączu i publikację jej materiałów: Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy (2oo5). [2009]


Historia ostatnich dwudziestu lat Polski (Rzeczpospolita: niedokończony projekt) Pobierz plik
Polska - Rosja - Europa (Polak, Niemiec dwa bratanki) Pobierz plik
Dwie Polski. Z prof. Januszem Ekesem rozmawiają Agnieszka Maria Porębska i Arkady Rzegocki (Rzecz niezwykła – Rzecz pospolita) Pobierz plik