Janusz Kowalski

(1978): prawnik, przedsiębiorca i publicysta. W latach 2007-2008 pracownik Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego, członek rad nadzorczych w OLPP i Investgas SA. Od stycznia 2009 roku Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. [2010]