Jan Werszowiec-Płazowski

(1947): magister fizyki teoretycznej, doktor filozofii; od ukończenia studiów w 1969 r. związany z UJ, a od 1971 r. pracownik Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych, obecnie jako starszy wykładowca. Autor ponad 80 prac naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach filozofii fizyki, w szczególności w problematyce filozofii czasoprzestrzeni, ogólnej metodologii nauk, problemie odkrycia naukowego, ewolucyjnej teorii kultury (memetyce) i kognitywistyce. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. [2010]


O prawdzie, metodzie i rewolucjach naukowych. (Contra naturam?) Pobierz plik