Jarosław Kupczak OP

(1964): dr hab. teologii moralnej, ukończył studia doktoranckie w John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family w Waszyngtonie. Prowadzi wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym O. O. Dominikanów i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1998-2004 rektor Kolegium O. O. Dominikanów. Obecnie kierownik Katedry Antropologii Teologicznej Papieskiej Akademii Teologicznej. Publikacje książkowe: Droga ku wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły (Kraków, 1999); Destined for Liberty. The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II (Washington D. C., 2000) oraz Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II (Znak, Kraków 2006). [2006]


O teologii ciała w ujęciu Jana Pawła II (Nowa rewolucja seksualna) Pobierz plik