Jędrzej Grodniewicz

(1990): student filozofii i filologii klasycznej w ramach MISH UJ. Interesuje się metafizyką, filozofią średniowieczną,

zwłaszcza myślą św. Tomasza z Akwinu, i filozofią języka. [2011]


„Kontakt” 2011, nr 16 ( (I LOVE lewica) Pobierz plik
Młot na kreacjonistów. Jan Paweł II w sporze z episteizmem (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik
Papieskie kremówki (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik
Karol, król który pozostał prorokiem (Posteuropa) Pobierz plik
Przeciw mesjanizmowi terapeutycznemu (Powrót mesjanizmu) Pobierz plik