Joanna Żeber

absolwentka stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, studentka w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Instytutu Badań nad Cywilizacjami od 2003.


Jak się robi rewolucję? Marketing rewolucyjny na przykładzie opozycyjnych organizacji młodzieżowych: „Otporu!” w Serbii, „Kmary” w Gruzji i „Pory!” na Ukrainie. (Tępy język. Polskie przeciąganie sznura) Pobierz plik