John Henry Newman

(1801-1890): angielski teolog i filozof, w języku polskim ukazały się następujące dzieła: Idea Uniwersytetu, Logika wiary, O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, Apologia Pro Vita Sua, Kazania uniwersyteckie, Rozmyślania i modlitwy, poezje. [2002]