José Ortega y Gasset

(1883-1955): hiszpański filozof i eseista, po polsku ukazały się m.in. Bunt mas i inne pisma socjologiczne (przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1982), Dehumanizacja sztuki i inne eseje (przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1980), Szkice o miłości (przeł. K. Kamyszew, Warszawa 1989), Velázquez i Goya (przeł. R. Kalicki, warszawa 1993), Wokół Galileusza (przeł. E. Burska, Warszawa 1993). [2002]


Misja uniwersytetu (fragmenty) (Dlaczego w Polsce nie ma Uniwersytetu?) Pobierz plik