Kaja Dobrowolska

autorka zdjęć do 6/7 teki Pressji.