Kamil Gruner

(1985): student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz informatyki i ekonometrii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [2007]