Kasia Wilczek

absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; uczestnik II roku studiów cyklu licencjacko-doktoranckiego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; pracownik Instytutu Tertio Millennio.


Miłość i czystość a wstyd (Nowa rewolucja seksualna) Pobierz plik