Katarzyna Fetlińska

1991; poetka, studentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka tomu Glossolalia (2012), z którego pochodzą wiersze drukowane w niniejszej tece.
Three Figures and Portrait, 1975 (Projekt Polska) Pobierz plik