Krystyna Abraham

(1982): psycholog, koordynator pionu działań dla biznesu w Pracowni Psychologicznej „Spotkanie” w Poznaniu; hobbystycznie zajmuje się fotografią; w 2007 roku była na stażu Women’s Institute for Self Empowerment, gdzie pracowała z ofiarami przemocy seksualnej w obozie dla uchodźców w Liberii, oraz na stażu Life and Hope – organizacji działającej na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS i ich rodzin (Akra, Ghana); w 2008 roku z ramienia Centrum Współpracy Rozwojowej koordynowała dwa projekty rozwojowe: Centrum Szkoleniowe Wioski Życia i Nadziei w Ghanie oraz projekt wolontariatu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informacyjnych na terenie Rwandy”. Autorka zdjęć do 14 i 17 teki Pressji. [2009]


Życie kobiet w Ghanie. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik
Ghana. Fotoreportaż Pressji (Stawka większa niż życie)