Krzysztof Gurba

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Badań nad Cywilizacjami, wykładowca w WSE im. ks. Józefa Tischnera. [2007]