Krzysztof Kunisz

(1987): student filozofii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pisze pracę magisterską o metafizyce w twórczości Czesława Miłosza.