Krzysztof Porębski

Autor zdjęć do 9, 10/11 i 18 teki Pressji.