Krzysztof Szczerski

(1973): politolog i polityk, wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania państwem, administracji publicznej i integracji europejskiej, opublikował m.in. książki Porządki biurokratyczne (2004) i Dynamika systemu europejskiego (2008). [2009]


Kilka uwag o polityce środkowoeuropejskiej (Europa Środkowa – mit czy rzeczywistość?) Pobierz plik
Druga Unia Europejska (Polskie eurowizje) Pobierz plik
Upolitycznienie niepolitycznej polityki? (Polskie eurowizje) Pobierz plik
Pekunializm – ideologia III RP (Rzeczpospolita: niedokończony projekt) Pobierz plik
Polska i Niemcy w europejskiej mozaice (Polak, Niemiec dwa bratanki) Pobierz plik
O sprawiedliwości w relacjach międzynarodowych – kilka uwag (sPRAWIEdliwość) Pobierz plik
Uniwersytet a powinności moralne (Dlaczego w Polsce nie ma Uniwersytetu?) Pobierz plik
Wewnętrzna sprzeczność jako istota integracji europejskiej (Posteuropa) Pobierz plik
Estetyka polska i życie publiczne (Estetyka polska)