Leszek Bosek

(1977): doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, prezes Fundacji Academia Iuris, członek zespołu ds. Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie przy Prezesie Rady Ministrów, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego i bioetyki. [2009]


Dylematy bioetyczne a konstytucyjna gwarancja życia ludzkiego. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik