Łukasz Gazur

(1983): studiował politologię i historię sztuki na UJ, krytyk „Dziennika Polskiego”. Publikuje w „Przekroju” i „Tygodniku

Powszechnym”, występuje w TVP Kraków. Autor tekstów w książce Małopolska. Znaki w przestrzeni (Bik, Markiel 2011). [2011]


Granitem w papieża. Jak polska sztuka skapitulowała przed Janem Pawłem II (Zabiliśmy Proroka) Pobierz plik