Łukasz Tischner

1968; historyk literatury, publicysta, tłumacz, sporadycznie krytyk jazzowy. Studiował polonistykę i filozofię na UJ, wykłada na Wydziale Polonistyki UJ. W latach 1994–2010 był redaktorem miesięcznika „Znak”. Wydał Sekrety manichejskich trucizn (2001), Miłosz w krainie odczarowanej (2011) oraz Gombrowicza milczenie o Bogu (2013). W swych badaniach skupia się na związkach literatury z filozofią i religią.
Religijność Gombrowicza (Dramat Tischnera)