Łukasz Wosik

(1981): absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, obronił pracę magisterską na temat: Prawna regulacja rozdziału środków pomocowych z funduszy strukturalnych. [2006]


Specyfika systemu prawa Unii Europejskiej (Polskie eurowizje) Pobierz plik