Maciej Dybowski

(1977): doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Rady Zarządzającej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu (od 2007), współpracownik Rzecznika Praw Obywatelskich, sekretarz redakcji magazynu „Ius et Lex”. Współpracuje z poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz krakowskim Ośrodkiem Myśli Politycznej. Autor książki „Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS” (C. H. Beck 2007). [2009]


Biotechnologia, prawo i tajemnica. (Stawka większa niż życie) Pobierz plik