Maciej Pach

(1987): student III roku prawa (UJ), absolwent stosunków międzynarodowych (WSE im. ks. J. Tischnera), członek Klubu Jagiellońskiego od 2007 r. Jego zainteresowania koncentrują się wokół polityki, prawa i historii, szczególnie kwestii niemcoznawczych oraz prawa konstytucyjnego i porównawczego prawa ustrojowego. [2009]