Maciej Urbanowski

1965; historyk literatury polskiej, krytyk literacki, wykładowca na Wydziale Polonistyki UJ. Współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika „Arcana“. Wydał m.in. zbiór pism mesjanisty Jerzego Brauna (2001) oraz antologię tekstów prezentujących „inną twarz” Stanisława Brzozowskiego (2012).
Ucieczka od Polski? (Projekt Polska) Pobierz plik
Idiom nacjonalizmu (Prześniony nacjonalizm)
Religijność Gombrowicza (Dramat Tischnera)